Dokumenty zgłoszeniowe – fiskalizacja urządzeń fiskalnych

https://psi.wroc.pl/pliki/wniosek.pdfWniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego

https://psi.wroc.pl/pliki/zawiadomienie.pdfZawiadomienie Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania przy pomocy urządzenia fiskalnego