Co to jest paragon fiskalny?

Co to jest drukarka fiskalna termiczna?
Kwiecień 6, 2016
Co to jest wydruk niefiskalny?
Kwiecień 6, 2016

Co to jest paragon fiskalny?

Paragon fiskalny jest to dokument fiskalny, będący dowodem na przeprowadzoną transakcję. Paragon fiskalny jest wydawany nabywcy tuż po dokonanej transakcji. Wielkość liter i cyfr na paragonie fiskalnym jest ściśle określone:
– wysokość nie może być mniejsza niż 2,5 mm,
– szerokość taśmy nie może być mniejsza niż 28 mm.

kasy fiskalne Jelenia Góra

Paragon fiskalny drukowany przez kasę fiskalną musi zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
– adres punktu sprzedaży lub adres siedziby płatnika,
– numer NIP,
– numer kolejny wydruku,
– datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
– nazwę towaru lub usługi,
– cenę jednostkową towaru lub usługi,
– ilość i wartość sprzedaży,
– wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
– wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
– łączną kwotę podatku,
– łączną kwotę należności,
– kolejny numer paragonu fiskalnego,
– kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym.

kasy fiskalne Nysa