Co to jest obrót?

Co to jest miesięczny raport fiskalny?
Kwiecień 6, 2016
Co to jest utarg?
Kwiecień 6, 2016

Co to jest obrót?

Obrót stanowią wpływy i należności brutto ze sprzedaży towarów lub usług dostarczone przez przedsiębiorcę. Za pomocą

obrotu określa się wielkość przedsiębiorstwa.